Title / Description
Opt Brandt-hout. Ordonnantie volgende de welcke ten behoeve vande Ghemeenen Lande binnen de Steden ende Dorpen van Hollant ende West-Vrieslant, den Impost [...] : [... Des t'oirkonden is desen geteyckent by den Gecommitteerden vanden Staten, opten]. [S.l.] : [S.n.], 1614