Title / Description
Antonio <I., Portugal, Rei>: Ivstificatie vanden Doorluchtigen Don Antonio Coninck van Portugael, D'eerste van dien name, nopende D'oorloghe die hy ghenootdruct is teghens den Coninck [...] : Met een corte ende summiere Historie van alle t'ghene dat deshaluen gheschiet is, totten Jare 1583. Incluys. Dordrecht : Verhaghen, 1585