Title / Description
Vereenighde Nederlandschen Raedt : . Aanwijsende hoe ofte op wat manier, datmen met Godes hulpe, dese Vereenighde Nederlanden, haestende met kleyne kosten, van de tegenwoordige Oorloge sal [...] / [Jan Andries Moerbeeck]. 's Graven-Hage. 1628