Title / Description
Geestelijcke Covranten Voor dit loopende quartier-jaers, over de swarigheden die ons de voorleden Somer getroffen hebben, ende hoe wy ons daer tegen te [...] : beginnende van den 1. Octob. eyndende in den laetsten Decemb. deses jaers 1625 / By een gestelt, door Theophilus Philopatris. 's Graven-Haghe : Meuris, 1626