Title / Description
Consumptie van 't Zout. Ordonnantie voor de Pachters ende Collecteurs van den Impost van de Consumptie vant Zout inde[n] Lande van Hollandt ende West-Vrieslandt, [...] : [... De verpachtinge vanden Impost in desen, sal gedaen worden in elcke Stadt ... Behalven dat die van Dordrecht alsnoch sullen moghen verclaren ... ofte [...]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1614