Titel / Beschreibung
Cort ende Bondich Verhael Van 't ghene voorgevallen is wegens de Proceduyren, Condemnatie ende Executie van den persoon Thomas Strafford, Vice-Roy van [...] : Mitsgaders, d'Artijckelen waer mede dito Vice-Roy beschuldight wa. Neffens sekere brief aen een Lady of Ioffrouwe gheschreven. Item, d'eysschende Conclusie [...]. [Amsterdam] : van Hilten, 1641