Titel / Beschreibung
Reede, Godard van: Redenen By den Edelen Heere van Nederhorst Overgegeven aen zyn Ed. Collegae, de Heeren Plenipotentiarij, ende gesonden aende Ed. Mogende Heeren Staten [...] : Hier is noch by gevoeght het Tegen-bericht ende Wederlegginge van de Redenen, van wegen den Heer van Nederhorst, &c. Amsterdam : Broersz, 1648