Titel / Beschreibung
Het Vervolg van 't Orakel; Raat gevraagt door de Machten der Aarden, Wegens de uytvoering van haare Besluyten : Waar in op een vermaakelyke manier uytgebeelt werdt, 't geen 'er hedendaags in de Politie om gaat ; Vyt Italiaans Vertaalt. Vrystadt, 1688