Title / Description
Het Oraeckel Raet Gevraegt, Door de Machten Der Aerde, Over hare Besluyten : Waerinne men op een vermaeckelijcke maniere afneemt 't geen hedendaegs inde Politie omgaet ; Uyt Het Italiaens Vertaelt. Vrystadt, 1688