Title / Description
De Artijckelen ende besluyten der Inquisitie van Spaegnien, om die vande Nederlanden te overvallen ende verhinderen : Dat overheylige Officie der Inquisitie, dat soo meninchmael in syne Majesteyts Nederlanden verachtert is, sal op dese seer expediente wijse inghesetelt [...]. [S.l.] : [S.n.], [1608?]