Title / Description
Placcaet ons Heeren des Conincx, ghemaect teghen die van Valenchijn : [ghegheuen in onser Stadt van Bruessele, onder onse Contreseel hierop ghdruckt in Placcate den xiiij. dach van Decembri, int Jaer. xvc. Sessentsestich [...] / [Onder stont gheschreuen, Byden Coninck in sijnen Rade. Onderteeckent d' Ouerloepe.]. Bruessele : van Hamont, 1566