Title / Description
Corte Beschrijvinghe vanden ellendighen ende seer beclaghelicken watervloet, die op den eersten Novembris Anno 70 in allen landen aen de noortzee ghelegen, [...] : Op ryme ghestelt / door Johan Fruytiers. [S.l.] : [S.n.], 1571