Title / Description
Oranje-Nassau, Willem van: Verklaers Ende vvtschrift Des Duerluchtighsten, Hoochgheborenen Vorsten ende Heeren, Heer Willem, Prince van Orangien [et]c. ende zijner Excellentien nootsakelicke [...]. [S.l.] : [S.n.], 1568