Title / Description
Articulen Van Vrede ende Confederatie Tusschen de Republique van Engelandt, Ende de Staten Generael van de Vereenighde Nederlantsche Provintien. Harderwijck : Vrede, 1654