Title / Description
Placcaert vande State[n] generael van de ghevnieerde Nederlanden: Byden Welcken, Midts Den Redenen In 'T Lange In 'T Selfde begrepen, men verclaert den [...] : [... Ghegheuen in onse Vergaderinghe in s'Grauen haghe, den sessentwintichsten Julij M.D.LXXXJ. Opde plijcke stont geschreuen, Ter ordonnantie vande voornoemde [...]. Leyden : Sylvius, 1581