Title / Description
Brun, Antoine: Vertoogh Van Antoine de Brun, Raedt ende Ambassadeur van sijne Majesteyt van Spangien tot bevorderingh der aengevanghen Vrede-handelinge tot Munster, sen [...] : schriftelijck gesonden uyt Deventer den 11 Februarij 1647 ; Wt het Fransch overgeset. Dordrecht : Verhaghen, 1647