Title / Description
Consideratien En Circumstantien Te noteren tot begrijp ende overtuyginge van de innocentie van Cornelis de Witt, Oudt Burgermeester der Stadt Dordrecht, [...] : Uyt den name ende van wegen Maria van Barckel, Huysvrouwe, en de Vrienden van den voornoemde Gedetineerde Aen den Voorsz Hove gesuppeditteert ofte geremomoreert, [...]. [S.l.] : [S.n.], 1672