Title / Description
Een Sociniaensche Consultatie tusschen Jan ende Arent, Gewesen Thesaurier Etraordinaris, (sonder zijn prejuditie.) Mitsgaders: Den Inhout van den laetsten [...] : Hier is by te vinden: Een Grooten Bril Op de Neus van Lange Jan. [S.l.] : [S.n.], 1672