Title / Description
Vrymoedige Aenspraek Aen alle Oprechte Liefhebbers van zijn Hoogheyt den Heere Prince van Oranje. haer Wettelijcke Overigheyt, Ende Vaderlandt. : Ofte een 't Samenspraeck, Tusschen Een Oprecht Hollander. Soldaat. Bootsgesel. en Inwoonder van desen Staat. [S.l.] : [S.n.], [1672]