Title / Description
Brief Uyt 's Gravenhage, Daer in dat de oorsaken van desen tegenwoordigen droevigen Oorlogh worden aengewesen / Geschreven door een Liefhebber van 't gemeene beste aen een particulier Vriendt. Amsterdam : [S.n.], 1672