Title / Description
Borstius, Jacobus: Verscheyde Consideratien over den Tegenwoordigen Toestant van ons Lieve Vaderlant. Of een kort verhael van sommige Ghedenckwaerdige saecken. [S.l.] : [S.n.], 1672