Title / Description
Consideratien En Circumstantien Te noteren tot begrijp ende overtuyginge van de innocentie van Cornelis de Witt, Oudt-Burgermeester der Stadt Dordrecht, [...] : Uyt den name ende van weghen Maria van Berckel, Huysvrouwe, en de Vrienden van den voornoemde Gedetineerde, Aen den Voorsz Hove gesuppeditteert ofte gerememoreert, [...]. [S.l.] : [S.n.], 1672