Title / Description
Brillen Voor Alderhande Gesichten : [Sprekende Persoonen. De Brilleman. Een Amsterdammer. Dirck Theunisse, een oudt Hollander. Aernout Goet-bloet.]. Uytrecht : Kijck-uyt, Claes, 1672