Title / Description
Lambert Van Den Bos Het Mom-Aanzicht Afgetrokken: Over Zijne Beschuldigingen, Rakende De Heeren Gebroederen De Witten : Ofte Een Beantwoording op des zelfs verdere Verhandeling dezer Stoffe, In Zijnen Franschen Mercurius. [S.l.] : [S.n.], 1674