Title / Description
Weyms, Pierre: Bvrgvndische Protestatie, Tegens De Vreed-articulen tusschen Duytschlandt ende Vranckrijk : ende hoe schadelijck deselve zijn voor den Koningh van Spangien. Vyt het Latijn in 't Neder-duytsch over-geset. [S.l.] : [S.n.], 1648