Title / Description
Den gevluchten Uyl, Of Rasenden Twentschen Duyvel, Overgebleven Procurator Generael van den gewesen Grooten Advocaet Den Witten Duyvel : Zijnde een kort bewijs der Personagien, die de Provintie van Over-Yssel tirannelijck gegouverneert, en vervolghlijk in desen bedroefden staet gebracht [...]. Delden : Steven, 1672