Title / Description
Sententie Van den generalen Hove van Nederlandt, Tegens Mr. Cornelis de Wit, Oud-Burgermeester der Stadt Dordreght,[et]c. En Mr. Jan de Wit, Gewesen Raedt-Pensionaris [...] : Gepronuntieert voor langh, en ge-executeert den 20. Augusti 1672. 's-Gravenhage, 1672