Title / Description
Requeste Voor De groote vergaderinge van't gemeene Volck deses Lands Aen sijn Hoogheyt den Prince van Orange : Cic. I. de Offic. Da operam ut omnes intelligant, si salvi esse velint, necessitati esse parendum. Delft : [S.n.], 1672