Titel / Beschreibung
Grybius, Johannes: D' Ontroerde Leeuw: Behelsende Een Historisch Relaes van de merkwaardigste Geschiedenissen van tijdt tot tijdt voorgevallen : sint de beginselen van desen Hollandsche, Fransse, Engelse, Munsterse, en Keulsen Oorlogh, tot den laatsten Novemb. 1672. 1673