Title / Description
De Hel in Roeren, Ofte de Verslagentheyt en schrick van de onderaertsche Geesten : Op de Aenkomst van de twee geanatomiseerde Hollandtsche Princen, Alias Jan en Kees de Wit. Brebeyrel : Metworst, 1672