Title / Description
Natuurlijke Echo, Uytgegalmt Over 't eyndt Van Cornelis en Jan de Wit : Waer by gevoeght is de Verhemelde Geest Van Henry de Fleury, Heere van Buat, &c. ; (Gedicht]. Amsterdam, 1672