Title / Description
Antvvoordt Van hare Ho: Mo: Heeren de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. Op de Propositie gedaen door den Heere De La Thvillerye, Ambassadeur [...] : [Gedaen in der Vergaderingh van hare Ho: Mo: in den Hage den 21. Augusti 1646]. [Den Hage], 1646