Title / Description
Ontdekking Der Spaensche Practijcken, Onder de voorstellinge des huwelijkx van den Koningh van Vranckrijck met d'Infante van Spanjen, en de seventhien [...] : Met noch een aenspraek aende verheerde Nederlanden ; Ut de Fransche Tale overgeset. [S.l.] : [S.n.], 1646