Titel / Beschreibung
Kipperson, gestelt op de Neus of Snoet van de Brillenmaker, genaemt Brillerius : Door een die vermeent genepen te zijn door dese woorden, gestelt in sijn tweede Deel, het laetste bladt, luydende aldus: [Maer je moet voor al niet dencken [...]. [S.l.] : [S.n.], 1672