Title / Description
Hollants Mars-Banquet, Opgedischt Door L. Annaeus Florus in sijn II. Boek aen het VI. Capittel, handelende van den tweeden Punischen oorlog, dese der Nederlanders [...] / Verrijkt en ontleed door Audax Philalethes Florentijns, doch gereformeert, Edelman. Uit het Italiaens overgeset, nader toege-eygent, en met loof-werk verciert. Door Johannes Fidelis, Hollandts Koopman. [S.l.] : [S.n.], 1672