Title / Description
Articulen En Conditien van den Eeuwigen Vrede, Geslooten tusschen den Groot-machtigen Koninck van Hispaignen, etc. ter eender, ende de Hoog-mogende Heeren [...] : onderteyckent ende bezegelt den dertigsten Januarij 1648. Tot Munster ; [Gedaen tot Munster, in Westphalen, den 30 Januarij 1648. Was geteeckent ende geacachetteert: [...]. Rotterdam : Voortganck, 1648