Title / Description
Dedvctie Of Remonstrantie Van vveghen den Burgermeesteren ende Regierders der stadt Leyden : ter vergaderinge vande Mo. E.Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant gedaen, jegens de gepretendeerde perceptie van thienden op wortelen, cool, ajuyn, [...] / [Jan Van Hout]. Leyden : Raedthuys, 1603