Title

Waerachtigh Verhael van 't gepasseerde In, ende ontrent der saecken, tusschen Willem Tichelaer, Mr. Chirurgyn tot Piershil; En Mr. Cornelis de Witt, Ruward [...] : Nopende de conspiratie tegens sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orangien. De gedachtenisse des rechtveerdigen sal tot zegeninge sijn: Maer de naem der [...]. [S.l.] : [Verf.], 1672