Titel / Beschreibung
Sententie, van den Hove van Hollant, en West-Vrieslant, Tegens Mr. Cornelis de Wit. Oudt Burgermeester der Stadt Dordrecht, &c. : Gepronuncieert den 20. Augusti, 1672 / In kennisse van my A Dr. Pots. 's Gravenhage : Scheltus, 1672