Title / Description
Copia van Eenighe Brieven/ Die Hare Keyserlijcke Majesteyt/ met eygener Handt gheschreven heeft/ in Italiaensche sprake : ende met eenen expressen Courier na Spaengien ghezonden de welcke van den Grave van Mansveldt achterhaelt ende ghekregen zijn/ ende na den Haghe aen zijne [...] / Ferdinand II. Kaiser des Römisch-Deutschen Reichs. Arnhem : Jansz, 1621