Title / Description
Oogh-Teecken Der Inlantsche twisten ende beroerten/ onder t'seghel van Henrick van Nassau/ Soldaet onder de Guarde des Doorlughtighen ende onverwinlicken [...] : Onder den schilt handelt men best van vrede / [Ireneus Philaletius i.e. Ewout Teellinck]. 's-Gravenhage : Meuris, 1620