Title / Description
Copie Translaet uyt den Turcxschen Ghesonden van Algiers ende Tunis Aende Hoogh Mogende Heeren Staten Generael/ ende den Doorluchtigen Prince van Oragnien/ [...] / [Ex Lingua Italica vertebam belgice. C. Pijnacker [i.e. Cornelis Pijnacker, the Dutch consul in North Africa]. Amsterdam : Walschaert, 1623