Title / Description
Cort Verhael Vande Reyse der Nederlandsche Soldaten, die anno 1616. na Venetien zijn ghereyst. Om de Republijcke teghen Ferdinandus Herthoge van Graets, [...] : Ende t'gheene aldaer inde Oorloghe, soo te Lande als te VVater is ghepasseert / Beschreven door Iacques Linsay Schotus. Delf : Cloeting, 1622