Title / Description
Resolutie by den Koningh genomen in zijn Raedt, Nopende het afscheyt gegeven aen den Legaet van den Paus : By de welcke men onder anderen klaerlijck kan sien dat d'Oorloge in Vranckrijck niet voorgenomen is tegens eenigen in't particulier/ (gelijck men voorgeeft) [...]. [S.l.] : [S.n.], 1625