Title

Verhael|| vande Heeren Joncker|| Adrian van Mathenes,|| Heere van Riviere, Opmeer, Does etc. Hugo|| Muys van Holy, Schout der Stadt Dordrecht:|| Gerrit [...] : ende vande goede ende gewichtige redenen die haer Mog. Ed. hebben gehadt om te nemen de Resolutien inde kerckelijcke Saken daer inne verhaelt, eensamentlijck [...]. [S.l.] : [S.n.], 1622