Title / Description
Grotius, Hugo: Stuytinghe van een Tastelijcke Loghen : al heymelyck gesonden uyt Vranckrijck tot nadeel van den E. Hooch-gheleerden ende Voortreffelijcken Mr. Hvgo De Groot. Door een simpel verhael vande naeckte [...]. [S.l.] : [S.n.], 1621