Titel / Beschreibung
Reigersberch, Nicolaas van: Copie Vanden Brieff by den E. Heere Niclaes van Reygers-bergh, Raets-Heer in den Hoogen Raet, aen syn Swager Hugo Grotius geschreven op den vjen February [...] : Met Eenige Aenmerckingen tot waerschouwinge van alle vrome Patriotten daer by gestelt. [S.l.] : [S.n.], 1627