Title

Een Generael En Waerachtigh Verhael van al 'tgheene datter op't Eylandt De Ree, ofte Sint Martin ghepasseert is : Sedert dat de Conick 't selfde heeft doen ontsetten, en d'Engelschen daer af dryven. De authentijcque is ... Ende ghedruckt uyt last van syne Majesteyt [...]. Amsterdam : Hilten : Plater, [1627]