Titel / Beschreibung
Predicatie Over de drie laetste versen vanden CXXXVII. Psalm : Gedaen Op den eersten Julij Anno M.DC.XXVI. inde groote Kercke van s'Graven-Haghe, Als den Doop vanden eerst-gebooren Soon des Doorluchtighen Prince van [...] / Door Hvgo Beyervs Predicant in's Graven-Haghe. s'Gravenhage : Wouw, 1626