Title / Description
Manifeste, Off Ontdeckinghe Der Oorsaecken ende Redenen die van Rochelle moverende de VVapenen te gebruycken, en haer te voeghen by die van de Coninck [...] : Ende nu trouwelijck int Nederduytsch over-gheset. [S.l.] : [S.n.], [1627]